Üle 1000 akupunktuuri ravikeskuse hõlmanud laiaulatuslik uuring, mille tellijaks olid Saksamaa tervishoiukindlustuse kompaniid, uuris peavalu ja migreeni. Võrreldi juhuslikult määratud akupunktuurravi, patsientide enda poolt valitud akupunktuurravi ja nõelravi mittesaanud kontrollgrupi ravitulemusi 15 056 patsiendil, kes kannatasid kroonilise migreeni ja pingepeavalude all.

3-kuulise ravi (15 akupunktuuri raviseanssi) järgselt oli ravi saanud patsientidel “peavalupäevade” arv oluliselt väiksem ja elukvaliteedi näitajad märkimisväärselt kõrgemad kui kontrollgrupis. Paranemisnäitajad migreeni ja pingepeavalude korral olid sarnased. (11 th Annual Symposium on Complementary Health Care, 2004.)

Võrreldi krooniliste peavalude all kannatavatel patsientidel keskmise raskusega peavalude esinemissagedust. Ravigrupi haiged said akupunktuur ravi (viidi läbi Kotztingis asuvas hiina meditsiini kliinikus), võrdluseks võetud ootegrupi patsiendid ravi ei saanud. 4 nädala möödudes oli 52% ravigrupi haigetest “peavalupäevade arv” vähenenud üle 50%, ootegrupis 16%. Migreen ja pingepeavalud allusid ravile paremini kui teised krooniliste peavalude vormid. (Complementary Therapies In Medicine (2004) 12, 71-78.)

Loe lisaks: Artiklid sarjast “hiina meditsiin aitab”: Peavalu ja migreen (1 osa);  Peavalu ja migreen (2 osa)Peavalu ja migreen (3 osa).

Akupunktuur’i Facebook’s: http://www.facebook.com/akupunktuur