Tähelepanu ja eristamise oskus

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

-    Miks on tähelepanu valdamine võtmeküsimus töö efektiivistamises ja tööaja raiskamise vähendamisel?

-     Mis on tähelepanu? Miks ta ei püsi valitud teemal lihtsalt.

Iga juhi oskuste oskuste hulka peaks kuuluma võime enda tähelepanu püsivalt hoida valitud teemal või tegevusel, kas see on koosoleku juhtimine, projekti kirjutamine, aruandlus või midagi muud. See kui hästi me oma tähelepanu valdame määratleb suuresti meie efektiivsuse.

-     Tähelenu valdamine ja efektiivsus (raiskamise vähendamine)

Kui juht oskab tähelepanu valdamise tehnikaid ja praktiseerib neid edukalt luuakse paremad eeldused oskuste edasiandmiseks, õpetamiseks ja arendamiseks ka töötajatele. Nii suureneb juhi enda kui kollektiivi efektiivsus.

-  Tähelepanu liigid ja tehnikad. Vektoriaalne tähelepanu. Sektoriaalne tähelepanu. Praktilised harjutused.

-       Detailne vaatlemine kui oluline vundament selleks, et “saada teada”. Praktilised harjutused. Ettevõtte nõrkuste ja võimaluste detailne uurimine.

-       Märkamine, ehk teada saamine.

-    Olulised abivahendid tähelepanu takistuste kõrvaldamiseks. Põhivead, mida teevad enamik juhte. Praktilised harjutused.

-          Kuidas on tähelepanu seotud tahtejõuga ja millised on tahtejõudu suurendavad tegevused

“Kaasaegse inimese tähelepanu on kui ahvil, kes on joonud ära pudeli veini ja keda on nõelanud mesilane.”

Tööaja raiskamine. Töökohustustesse süvenedes kaob juhtidel tihti teadlikus oma keha puhkevajadusest. Puhkus ei ole ainult uni. Kuid ka oskus luua oma kehale parimad tingimused suurepäraseks uneks kuuluvad meie koolituse hulka. Stressirohke päeva üks tunnuseid on teatud keha piirkondades tekkivad pinged (turi, kael, alaselg, silmad jne)

Kaasaegse juhi oskuste hulgas peaks olema teadmine kuidas need vabastada.

Lisaks lõdvestumisele õpime erinevaid tähelepanu tehnikaid, et tähelepanu püsiks soovitud tegevusel/objektil, et lõdvestamine oleks tulemuslikum.

2 moodulit. 1 moodul 2x 45 minutit

Koolitaja: Toomas Õunap (Mälutreener, lõdvestumise koolitaja, kriya jooga õpetaja)

Info: te: 5 101 272   hathajooga@gmail.com