Akupunktuuri uudiseid maailmast:

British Dental Acupuncture Society diplomit omavat viisteist hambaarsti teostasid uuringu, mis hõlmas 60 patsienti. Patsiendid olid enamuses naised, keskmise vanusega 40,6 aastat; düsfunktsiooni kestvus keskmiselt 32 kuud; keskmine akupunktuur seansside arv 3,4. Põhiliselt kasutati lokaalseid, kaelalasuvaid ja „relakseerivaid“ (peamiselt He Gu ) akupunkte. Positiivne ravitulemus saadi 85% patsientidest, valu leevenes ja intensiivsus vähenes keskmiselt 75%. (Acupuncture in Medicine (2006) 24; 1: 16-22)